አጠቃላይ ግንዛቤ ያህል ስለ HTML

HTML አንድ የኮፒውተር ቋንቋ አካል ሲሆን ድህረ ገጽ  መገንባት ወይም ለመፍጠር የምንጠቀምበት  ክፍል ነው።የህን ቋንቋ ለመማር በአንጻራዊ መልኩ በጣም ቀላል ነው ከሌሎች የኮፒውተር ቋንቋዎች ስናነጻጽረው። እስከ ዛሬ ድረስ በዙ የእድገት ደረጃዎችን አልፏዋል። በተለይ ከ1991 ጀምሮ እስከ 2014 ድረስ ብዙ መሻሻል ላይ ደርሷል HTML በ1991 ፤ HTML 2.0 በ1995 ፤ HTML3.2 በ1997 ፤ HTML 4.01 በ 1999 ፤ XHTML  በ 2000 አልፎ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ማለት HTML 5  በ 2014  ደርሷል። (የቀን አቆጣጠር በፈረጆች መሆኑን ይታወቅልኝ) ።

ይህል ሁሉ ዘመን በማን ስር ነበር መሻሻሎች እንዲደረግበት ሲደረግ የነበረው? ይህን በበላይነት የሚቆጣተረው w3c የሚባል ድርጅት ነው በይህ ድረጅት አማካኝነት ተከታታይነት ባላው መልኩ ቈንቋውን በመከለስ ጊዜው በሚፈቅደው የሚያስፈልገውን  መሻሻያ እና ክለሳ እያደረገበት ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ አድረሱታለ ለበለጠ ንባብ ስለ w3c

Continue reading “አጠቃላይ ግንዛቤ ያህል ስለ HTML”

Advertisements

መንደርደሪያ ሐሳብ ስለ html

አጠቃላይ ግነዛቤ ስለ HTML በሚላው ትንሽ ለማብራራት እንደሞከርኩቱ HTML-HayperText Markup Language ማለት እንደሆነ አሁን በዚህ መግቢያ ላይ አንዳንድ ቃላቶች መሰረታዊ ፍቻቸው ለመረዳት እንሞክራለን ።ከዚህ በታች ባለው ምሳሌ ላይ መመርኮዝ ለማብራራት እሞክራለው።

ምሳሌ፡

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ይህ ዋና ገጽ ነው</title>
</head>

<body>

<h3>መግቢያ ስለ html</h3>
<p>አጠቃላይ ግነዛቤ ስለ HTML በሚላው ትንሽ ለማብራራት እንደሞከርኩቱ HTML-HayperText Markup Language ማለት እንደሆነ አሁን በዚህ መግቢያ ላይ አንዳንድ ቃላቶች መሰረታዊ ፍቻቸው ለመረዳት እንሞክራለን ።
</p>

</body>
</html>

  • <!doctype html>  ማንኛንውንም html5 ለመጻፍ በመጀመርያ መስመር ላይ ይህንን code b በመግቢያ ላይ እንጽፋለን ይህ ማለት ድህረ ገጽ የገነባነው  ከዚህ በዋላ የምንገነባው HTML5 CODE ተጠቅመን መሆኑን ለመደንገግ ነው

CSS ምንድን ነው?

CSS ከቃሉ እንደምንረዳው ምህጻረ ቃል ነው ተመጣጣኝ ወይም አቻ ፍች የለውም በአማርኛ ፤ ቃሉ ስተነተን Cascading Style Sheets በቀላል የጻፍነውን html code ቅርጽ ውበት እና ማራኪነት እንዲኖረው የምንጠቀምበት የቋንቋ አይነት ነው (Design Language)። CSSን በመጠቀም እያንዳንዱ እንዲሁም አጠቃላይ ደህረ ገጽ ቀለሙን(Color), ጽሁፎችን(Text), የፊደል አይነቶችን(Fonts), በአንቀጾች መካከል ሊኖር የሚገባውን ክፍተት (Space), ምን አይነት የዋላ /የጀርባ/ ፎቶ-ምስል ወይም ቀለም መጠቀም እንዳለበት፣ የድህረ ገጽ ቅርጽ Layout Design ፤ በተላያዩ ሞባይል ስክሪን መጠን እንዲታ ለማስቻል ሌሎችም ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣል።